På vores platform betragtes alle aktiveres med iFeedback som respondenter. Det betyder at dine gæster, kunder, kollegaer og publikum betragtes som respondenter på vores platform. I denne artikel vil jeg derfor forsøge mig med at beskrive de tips og tricks der kan hjælpe dig med at få en successfuld kampagne.

Vi har i en lang årrække beskæftiget os med email markedsføring og nyhedsbrev udsendelse. Igennem disse århar vi fået en bred erfaring med hvad der virker og hvad der ikke virker. Til forskel med email markedsføring er der med sms ikke udbredt spam sms filtre. Det betyder at du er ret sikker på at dine sms kommer igennem til brugeren. Samtidigt er sms programmerne på smartphones lavet sådan at du er nødt til at trykke på sms for at markere den som læst. Men bare fordi du er sikker på at komme igennem til respondenten skal denne

  1. respekteres så man ikke kommer til at virke anmasende
  2. modtage en sms som giver respondenten lyst til at åbne.

Vores kampagner har tyskpisk over 70% gennemførselsrate så snart respondenten åbner iFeedback linket i smsen. Det gør sms teksten til den primære og vigtigste element til at få respons fra dine respondenter.

Her under er listet et par virkemidler til at øge åbningsrate.

Brug valgfri afsender

Valgfri sms afsender med iFeedback.dk

For at øge sandsynligheden for at dine respondenter reagerer på din sms, har vi udviklet nogle værktøjer der hjælper dig med det.

Et af de værktøjer er blandt andet muligheden for at få smsen til at komme fra et valgrit navn eller nr

Såfremt du vælger et navn har din respondent mulighed for med det samme at se at sms kommer fra en betroet afsender eller brand. Vælger du et nummer skal respondenten have dig i deres kontakter for at kunne se dit navn

Sig tak!

En af de vigtigste årsager til at folk gerne vil hjælpe med at svare på spørgsmål er ved at de føler at de bliver hørt ogmat de bliver værdsat. Derfor er det vigtigt at fortælle respondenten hvad de svar der kommer skal bruges til samt at sige tak for deres tid. At få respondenten til at forstå at i som virksomhed brænder for at blive bedre til det i gør. Det vil få respondenten til at føle sig forpligtet. Overraskende nok, er der rigtig mange mennesker som gerne vil dele ud med hvad der skal til for at gøre din virksomhed bedre. De skal bare spørges!

Brug af flettengøler

Flette nøgler gør din sms mere personlig

Ved at gøre brug af vores flettenøgler kan du således få en kold standard besked som virker automatisk til at blive lidt mere tiltalende.

Her kan du blandt flette respondentens navn ind i sms beskeden så beskeden fremstår som unik og personlig. Samtidigt kan du også flette navnet på en bestemt medarbejder/chefens navn ind i smsen, så kunderne kan se at smsen kommer et bestemt sted hen.

Flettenøgler er stadig ret nyt på ifeedback og derfor er denne feature stadig kun åben for bestemte kunder.

Guleroden

Ofte kan det være en fordel at smide en gulerod til respondenten. En lodtrækning eller en rabat på deres næste køb kan med fordel prøves af. Det er dog svært at sige noget om hvor meget det giver da vi ikke mener vi har nok data til at give en klar anbefaling. Vi anbefaler derfor at man til læbende kampagner bruger det i perioder og undlader i andre perioder

Ved kampagne der er enkeltstående eller som kun foregår på rt par dage, anbefaler vi at der stilles en gulerod i sigte til respondenten.

Forskellig sprog eller forskellige formuleringer

Tal det sprog dine respondenter tal. Ifeedback understøtter muligheden for multi sprog og skift af sprog mens man besvarer en kampagne. Det betyder også at den sms der udsendes til kunden kan være på flere sprog. Denne funktionalitet giver således også muligheden for at lave A/B testing af hvilke formuleringer der virker bedst.