Ø-Haven signup

Ø-Haven eksempelDette eksempel viser hvordan Ø-haven brugte iFeedback i forbindelse med tilmelding til små haver til interesserede i den nye bydel Aarhus Ø.

Via en applikationskode kunne man blive skrevet på en venteliste til en nyttehave. Tilmeldingen har været løbende og Ø-Haven har haft mulighed for at oplyse om tilmedlingsmetoden i haven, hvor folk med det samme har kunne skrive sig på.

Der har på første sæson blevet skrevet over 400 personer op, hvoraf de fleste nu har en have i Ø-Haven. Ydermere har Ø-Haven udsendt en spørgeskema til de med have for at høre om tilfredshedsgraden samt indsamling af ideer m.m. Spørgeskemaet har en besvarelse på 58%, hvoraf 100% har giver udtryk for at de ønsker at være med igen i næste sæson.

brug dette link oe.ifbk.dk for at prøve.

Læs mere om Ø-Haven her www.ø-haven.dk samt facebook.com/oehaven