Vi har i dag introduceret en helt ny funktion til vores kunder som gør det nemmer at afvikle LIVE events. Vi har i denne artikel beskrevet hvad funktionen går ud på og hvordan den hjælper dig under afvikling af live kampagner.

Vores nye feature kampagne konfigurationer hjælper dig som arrangør af events med at afvikle eventet og udnytte slusesystemet som er indbygget i platformen.

Ved hjælp af denne nye feature kan du forudindstille hvilke konfigurationer siderne skal have.

Du kan indstille følgende på følgende konfigurationer på hver enkelt side:

  • Hvorvidt siden er åben, lukket og om den skal åbnes samtidigt med at der sendes en sms til respondenten
  • Hvorvidt man skal have lov til at gå tilbage fra denne side
  • Hvorvidt respondenten skal springe siden over
  • Hvorvidt siden skal betragtes som en mål-side (Gennemført når man når denne side)
  • Hvorvidt siden er en slutside (dvs man kan ikke komme videre)
  • Hvorvidt siden er en betalingsside

Herunder vil jeg gennemgå nogle af nøgle funktionerne ved brug af kampagne konfigurationerne.

Under afvikling af live events der strækker sig over en længere periode, og hvor folk kommer til løbende, vil det i nogle tilfælde ikke give mening at "nye" respondenter får spørgsmål som de øvrige respondenter allerede har svaret på. Derfor er det vigtigt at de nye respondenter kommer hurtigt frem til den side som de øvrige respondenter er på. Her kan "spring siden over" hjælpe, så man efterhånden som man kommer igennem kan opdatere ved hjælp af kampagne konfigurationen.

På samme måde vil man ofte ikke have at respondenter kommer igennem og svarer på alle quiz spørgsmål man har og på den måde ikke kan engageres mere. Her fungerer vores slusesystem således at respondenterne ikke kan komme videre fra en side til en anden, når siden er markeret som lukket. Til dette er mulighed for at åbne siden enten med eller uden sms-notifikation til respondenten (Kræver at respondenten har indtastet nummer).

Fælles for alle indstillingsmulighederne er at de kan bruges på kryds og tværs. F.eks vil det ofte være tilfældet at man gerne vil åbne for en ny side, samtidigt med at nye respondenter "springer" de gamle sider over.

iFeedback Campaign Configurations